快捷搜索:  as

下第有怀亲友

下第有怀亲友拼音解读
wàn shān qíng xuě jiǔ qú chén ,hé chù fēng guāng jì mèng pín 。huā shèng yǔ yuán xié jiǔ kè ,cǎo shēn yán xiàng dú shū rén 。zhēng fān yòu guò xiāng nán yuè ,lǚ guǎn hái bēi wèi shuǐ chūn 。wú xiàn bié qíng duō bìng hòu ,dù líng liáo luò zài zhāng bīn 。万山晴雪九衢尘,何处风光寄梦频。花盛庾园携酒客,草深颜巷读书人。征帆又过湘南月,旅店还悲渭水春。无限别情多病后,杜陵寥落在漳滨。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: