快捷搜索:  as

江城子(春兴)

江城子(春兴)拼音解读
yī nián chūn shì jǐ hé kōng 。xìng huā hóng 。hǎi táng hóng 。kàn qǔ zhī tóu ,wú yǔ yuàn tiān gōng 。xìng zì yī qíng qíng tài nuǎn ,sān rì yǔ ,wǔ gèng fēng 。shān zhōng zhǎng zì yì chéng zhōng 。dào chéng zhōng 。wàng shuǐ dōng 。shuō jìn xián qíng ,wú rì bú cōng cōng 。zuó rì yě tóng huā xià yǐn ,zhōng yǒu hèn ,bú céng nóng 。一年春事几何空。杏花红。海棠红。看取枝头,无语怨天公。幸自一晴晴太暖,三日雨,五更风。山中长自忆城中。到城中。望水东。说尽闲情,无日不促。昨日也同花下饮,终有恨,未曾浓。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: